Regulamin

Właścicielem serwisów ogłoszeniowych jest:  "DP" 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 22/2,

1.Regulamin określa zasady świadczenia przez Serwis Ogłoszeniowy na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w naszym serwisie.

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

3. Serwisy Ogłoszeniowe dostępny pod adresami www.e-ogloszenia.eu www.ogloszenia-brzeszcze.pl i są serwisami ogłoszeń internetowych, dalej określany w tym regulaminie jako serwis.

4. Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z serwisu.

5. Użytkownik umieszczający ogłoszenie oraz wpisując swoje dane do zasobów serwisu automatycznie oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał.

6. Uzyskanie dostępu do wszystkich ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne.

7. Zamieszczając swoje dane w serwisie, użytkownik automatycznie zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez serwis.

8. Gromadzone dane przez serwis będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach serwisu oraz na portalach społecznościowych takich jak facebook.pl, twitter.com, google +, nk.pl, wykop.pl, goldenline.pl, linkedin.com oraz w e-mailach wysyłanych przez serwis. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Serwis informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

9. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na użytkowniku serwisu, oLodzkie.pl nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

10. Gromadzone informacje na stronach serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.

11. Gromadzenie, prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie treści bądz materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądz niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą.

12. Przy wyborze treści i formy ogłoszenia zalecamy użytkownikom kierować się poniższymi regułami:

a.       tytuł ogłoszenia:

  • powinien odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi
  • nie może zawierać adresów www
  • nie może zawierać wulgaryzmów, obraźliwych słów

b.       opis ogłoszenia:

  • może zawierać adres www, jeśli adres kieruje do strony www użytkownika, na której prezentowany jest przedmiot ogłoszenia w celu zaprezentowania pełniejszego opisu lub dodatkowych zdjęć przedmiotu
  • nie może zawierać treści reklamowych
  • nie może zawierać samego adresu www
  • powinien być, jak najbardziej szczegółowy
  • powinien ściśle odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi
  • musi odpowiadać kategorii, do której ogłoszenie zostało dodane, w przeciwnym razie zostanie usunięte bądź wstrzymane
  • ogłoszenia dotyczące sprzedaży psów lub kotów muszą zawierać informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę (oddział i nazwa hodowli) i organizację lub związek, do którego należy właściciel hodowli, w przeciwnym razie oLodzkie.pl może odmówić zamieszczenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu
  • ogłoszenia dotyczące sprzedaży psów lub kotów nie mogą zawierać frazy "Dowóz psa lub kota do nowego domu", w przeciwnym razie oLodzkie.pl może odmówić zamieszczenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu

c.       zjęcia:

  • muszą odzwierciedlać oferowany przedmiot lub usługę,
  • nie mogą zawierać adresów www,
  • z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących usług nie mogą przedstawiać samych znaków firmowych, plików graficznych, wizytówek.

13. Zabronione jest również reklamowanie czy oferowanie następujących towarów:

 1. organów ludzkich
 2. broni
 3. narkotyków i materiałów pornograficznych
 4. towarów pochodzących z kradzieży
 5. towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego
 6. informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe
 7. zarabiania poprzez odbieranie maili, itp.
 8. towarów, które nie istnieją
 9. konkurencyjnych do prowadzonej przez serwis działalności
 10. ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich
 11. towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich
 12. produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza

14. Rezerwujemy prawo do nieakceptacji oraz usuwania ogłoszeń, które :

 1. są umieszczone w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii
 2. informuję o zatrudnieniu w firmie/organizacji/przedsiębiorstwie, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.,
 3. obraża, oczernia, komentuje usługi, firmy, osoby
 4. gdy ilość ogłoszeń umieszczonych przez jednego użytkownika jest większa niż 10, lub gdy ogłoszenie o podobnej treści jest już aktywne na stronach serwisu.

15. Od roku 2012 zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz nie dotyczy hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. W praktyce oznacza to że handel psami i kotami może dotyczyć jedynie zarejestrowanych hodowli czyli zwierząt posiadających rodowód. Zabronione jest też wprowadzanie do obrotu (sprzedaży) zwierząt poza miejscami ich chowu lub hodowli. Po nowego zwierzaka będzie więc trzeba udać się wprost w miejsce hodowli. Ich sprzedaż (oraz kupno!) na targowiskach, giełdach i w domach prywatnych jest zabroniona. Pozostałe zwierzaki, nie pochodzące z hodowli, można jedynie przekazywać za darmo. Sprzedaż psów i kotów spoza hodowli, bez rodowodu jest na mocy nowej ustawy zabroniona!

16. W przypadku usunięcia ogłoszenia płatnego, które narusza niniejszy regulamin, użytkownikowi umieszczającemu to ogłoszenie nie przysługuje zwrot opłaty za jego umieszczenie.

17. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 1. treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
 2. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
 3. za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
 4. funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

18. Rezerwujemy prawo do:

 1. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
 2. modyfikowania niniejszego regulaminu,
 3. czasowego przerywania pracy serwisu,
 4. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

19. Administrator serwisu może założyć każdemu użytkownikowi konto w serwisie wysylając do użytkownika wiadomość e-mail z danymi potrzebnymi do zalogowania się na swoje konto, oraz w każdej chwili może te konto usunąć nie podając powodu.

 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.01.2016.