reklama
reklama
Nauka gry na akordeonie, pianinie, keyboardzie - Kielce, Ko?skie i okolice 2020-12-30
Świętokrzyskie, Kielce, Ko?skie i okolice
Zobacz telefon
NAUKA GRY: AKORDEON, PIANINO, KEYBOARD.Dyplomowany muzyk udzieli lekcji gry na akordeonie, pianinie, keyboardzie, jak równie? lekcji z zakresu rytmiki, zasad, historii muzyki, kszta?cenia s?uchu, emisji g?osu, dyrygowania, niezale?nie od stopnia zaawansowania i wieku zainteresowanych.Oprócz nauki utworów klasycznych oferuj? równie? nauk? gry utworów muzyki rozrywkowej.Moje wy?sze wykszta?cenie muzyczne, wieloletnie do?wiadczenie pedagogiczne, mo?liwo?? wykorzystania mojego instrumentarium u ucznia daje Pa?stwu stuprocentow? gwarancj? zadowolenia.Tel: 731730807naukagrylekcje@wp.pl
Ocena: 0
Wyświetleń: 41 Dodał(a): dj523